ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 50
ชื่อสินค้า USB Board Acer aspire 4830G - P4LJ0 LS-7235P Rev : 1.0 (สินค้ามือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 490 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :