ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 515
ชื่อสินค้า Acer Aspire 5000 1640 1680 3000 3500 Travelmate 2480 Wireless Card PPD-AR5BXB63 T60H976.00 LF E200028155-06
จำนวนสินค้า 29 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :