ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 5771
ชื่อสินค้า ฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Gateway MA3, MX6000 - 3HMA3TATA08 Notebook Cooling Heatsink (มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :