ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 58
ชื่อสินค้า คีย์บอร์ด ASUS K56 K56C K56CB K56CA K56CM S550 S550C S550CA S550CB S550CM (แป้นพิมพ์ EN) สินค้าใหม่
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 790 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :