ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 657
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค Compaq Presario V3000 HP Pavillion DV2000 Cooling Heatsink Fan 417081-001 (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 420 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :