ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 7109
ชื่อสินค้า พัดลมโน๊ตบุ๊ค Acer Aspire 4220, 4520 - AB7505MX-HB3 Cooling Fan (สินค้ามีตำหนิ)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :