ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 743
ชื่อสินค้า ซาวด์บอร์ด (ช่องเสียบหูฟังบอร์ด ) Sound Board KK0G550081020 - ECS G550
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 200 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :