ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 765
ชื่อสินค้า Wireless Switch Board with Cable 219021141AR0 - HP Pavilion DV2000 Compaq Presario V3000
จำนวนสินค้า 23 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 150 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :