ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 796
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค AVCAM104800179 3BED8TABQ10 - Benq Joybook S32 Cooling Fan & Heatsink (มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 580 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :