ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 797
ชื่อสินค้า พัดลมและฮีทซิงค์ระบายความร้อนโน้ตบุ๊ค 31-22CON-103 - Clevo Belta 2700T Cooling Fan & Heatsink (มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 450 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :