ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 82
ชื่อสินค้า สายแพทัชแพด ต่อเข้าเมนบอร์ด HP 14-d105TX Kotl E220709 AWM 20798 80C 60V VW-1(สินค้ามือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 250 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :