ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 8282
ชื่อสินค้า HP Compaq CQ40 INTEL 510567-001 Notebook Mainboard (เมนบอร์ดเสีย)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 600 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :