รายการส่งสินค้าเดือนธันวาคม ปี2017
วันที่จัดส่ง: 12-12-2560เวลา: 15.14
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928492TH
คุณร้านซ....
อ.ช้างกลาง จ.นครศรีธรรมราช 80250
วันที่จัดส่ง: 08-12-2560เวลา: 15.48
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928435TH
คุณนายวร....
อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000
วันที่จัดส่ง: 08-12-2560เวลา: 14.16
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SSUT007087390
คุณพี่ก....
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันที่จัดส่ง: 07-12-2560เวลา: 15.32
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928373TH
คุณร้าน ....
อ. เขตราชเทวี จ.กรุงเทพมหานคร 10400
วันที่จัดส่ง: 06-12-2560เวลา: 15.36
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928713TH
คุณคุณธ....
อ.เมือง จ.อุดรธานี 41000
วันที่จัดส่ง: 06-12-2560เวลา: 15.36
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928395TH
คุณคุณม....
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110
วันที่จัดส่ง: 06-12-2560เวลา: 15.36
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928339TH
คุณคุณสุ....
อ.พระสมุทรเจดีย์ จ.สมุทรปราการ 10290
วันที่จัดส่ง: 06-12-2560เวลา: 15.36
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928400TH
คุณสามาร....
อ.เมือง จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77210
วันที่จัดส่ง: 06-12-2560เวลา: 15.36
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928342TH
คุณศักด....
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
วันที่จัดส่ง: 04-12-2560เวลา: 15.40
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928311TH
คุณคุณไชย....
อ.โกสุมพิสัย จ.มหาสารคาม 44140
วันที่จัดส่ง: 04-12-2560เวลา: 15.40
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928299TH
คุณคุณ ....
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี 84190
วันที่จัดส่ง: 04-12-2560เวลา: 15.40
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928325TH
คุณ คุณ....
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
วันที่จัดส่ง: 02-12-2560เวลา: 14.25
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928285TH
คุณร้านท....
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100
วันที่จัดส่ง: 01-12-2560เวลา: 15.19
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SMCP00022236
คุณร้านรุ....
อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา 90110
วันที่จัดส่ง: 01-12-2560เวลา: 15.28
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928223TH
คุณคุณวุ....
อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110
วันที่จัดส่ง: 01-12-2560เวลา: 15.28
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434928206TH
คุณคุณป....
อ.เมือง จ.ชุมพร 86000