รายการส่งสินค้าเดือนตุลาคม ปี2017
วันที่จัดส่ง: 16-10-2560เวลา: 16.12
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039819TH
คุณขวัญ....
อ.เมืองสมุทรสาคร จ.สมุทรสาคร 74000
วันที่จัดส่ง: 16-10-2560เวลา: 16.12
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039836TH
คุณคุณวิ....
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันที่จัดส่ง: 16-10-2560เวลา: 16.02
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SSUT007065833
คุณเสกสรรพ....
อ.เขตหนองแขม จ.กรุงเทพมหานคร 10160
วันที่จัดส่ง: 12-10-2560เวลา: 16.53
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039734TH
คุณสุราท....
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000
วันที่จัดส่ง: 12-10-2560เวลา: 15.14
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039748TH
คุณร้าน ....
อ.หนองไผ่ จ.เพชรบูรณ์ 67140
วันที่จัดส่ง: 12-10-2560เวลา: 15.14
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: RH744143470TH
คุณคุณวั....
อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000
วันที่จัดส่ง: 11-10-2560เวลา: 15.38
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039751TH
คุณคุณ ....
อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83000
วันที่จัดส่ง: 11-10-2560เวลา: 15.38
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: RH744143483TH
คุณปกาส....
อ.จตุรพักตรพิมาน จ.ร้อยเอ็ด 45180
วันที่จัดส่ง: 11-10-2560เวลา: 15.38
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039703TH
คุณครรช....
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วันที่จัดส่ง: 11-10-2560เวลา: 15.38
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039717TH
คุณคุณอโ....
อ. เมือง จ.สงขลา 90000
วันที่จัดส่ง: 10-10-2560เวลา: 15.32
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039765TH
คุณชัยฤท....
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วันที่จัดส่ง: 10-10-2560เวลา: 15.32
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039765TH
คุณชัยฤท....
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110
วันที่จัดส่ง: 10-10-2560เวลา: 15.32
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039663TH
คุณ ครร....
อ.ฉวาง จ.นครศรีธรรมราช 80150
วันที่จัดส่ง: 10-10-2560เวลา: 15.32
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039685TH
คุณศักด....
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039650TH
คุณร้านเบส....
อ.เมือง จ.เชียงราย 57100
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039629TH
คุณคุณธ....
อ. เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: RH744143418TH
คุณคุณสม....
อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64119
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039632TH
คุณคุณเกศ....
อ.เขตทุ่งครุ จ.กรุงเทพมหานคร 10140
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039601TH
คุณคุณอา....
อ.พนมไพร จ.ร้อยเอ็ด 45140
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 15.54
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET775517367TH
คุณนาย ....
อ.อ.เมืองระยอง จ.ระยอง 21150
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 13.07
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SMCP000182269
คุณธนเดช....
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช 80000
วันที่จัดส่ง: 07-10-2560เวลา: 14.50
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804586TH
คุณ้ร้านพ....
อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160
วันที่จัดส่ง: 07-10-2560เวลา: 14.47
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SMCP000181631
คุณร้านเอส....
อ.าตุพนม จ.นครพนม 48110
วันที่จัดส่ง: 07-10-2560เวลา: 14.50
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804555TH
คุณคุณก....
อ. เขตบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
วันที่จัดส่ง: 09-10-2560เวลา: 13.07
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SMCP000182267
คุณสุภาพ....
อ.เมือง จ.ระยอง 21150
วันที่จัดส่ง: 06-10-2560เวลา: 15.34
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804524TH
คุณคุณสิ....
อ.เขตบึ่งกุ่ม จ.กรุงเทพมหานคร 10230
วันที่จัดส่ง: 06-10-2560เวลา: 15.34
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804515TH
คุณร้านบ....
อ.อ.บ่อเกลือ จ.น่าน 55220
วันที่จัดส่ง: เวลา:
หมายเลข EMS/การจัดส่ง:
คุณคุณเฉล....
อ.อ.เมือง จ.เพชรบูรณ์ 67000
วันที่จัดส่ง: 06-10-2560เวลา: 15.34
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804507TH
คุณคุณอา....
อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา 13240
วันที่จัดส่ง: 05-10-2560เวลา: 15.35
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804498TH
คุณคุณศร....
อ.ถลาง จ.ภูเก็ต 83110
วันที่จัดส่ง: 05-10-2560เวลา: 15.35
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804609TH
คุณคุณเทพ....
อ.เมือง จ.ภูเก็ต 83000
วันที่จัดส่ง: 05-10-2560เวลา: 15.35
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804643TH
คุณคุณสม....
อ.เขตยานนาวา จ.กรุงเทพมหานคร 10120
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039592TH
คุณคุณน....
อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 15120
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039589TH
คุณคุณรา....
อ.สว่างแดนดิน จ.สกลนคร 47110
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039544TH
คุณคุณช....
อ.เมือง จ.ระยอง 21000
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET308039558TH
คุณคุณธ....
อ.แขวงบางกะปิ จ.กรุงเทพมหานคร 10240
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804612TH
คุณร้านอา....
อ.ลานกระบือ จ.กำแพงเพชร 62170
วันที่จัดส่ง: 04-10-2560เวลา: 15.21
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET434804626TH
คุณนายพ....
อ.บ้านม่วง จ.สกลนคร 47140
วันที่จัดส่ง: 03-10-2560เวลา: 15.47
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET307238402TH
คุณคุณอำ....
อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000
วันที่จัดส่ง: 02-10-2560เวลา: 15.15
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET307238345TH
คุณคุณอม....
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ 10570
วันที่จัดส่ง: 02-10-2560เวลา: 15.15
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET307238359TH
คุณคุณรุ....
อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 30130
วันที่จัดส่ง: 03-10-2560เวลา: 15.20
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET307238376TH
คุณวรพง....
อ.เมือง จ.ลำพูน 51000
วันที่จัดส่ง: 03-10-2560เวลา: 15.20
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: ET307238380TH
คุณวุฒิพ....
อ.ขาณุฯ จ.กำแพงเพชร 62140
วันที่จัดส่ง: 02-10-2560เวลา: 15.24
หมายเลข EMS/การจัดส่ง: SMCP000177601
คุณศราวุฒ....
อ.เขตวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร 10110