อินเวอร์เตอร์ LCD Inverter Toshiba Satellite A100 A200 M200 - D7312-B001-S3-1 , 6038B0013601 , 7312S2 (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
อินเวอร์เตอร์ LCD Inverter

ราละเอีดสินค้า :
P/N : V000070350
NEC/Tokin D7312-B001-S3-1 , 6038B0013601 , 7312S2
6-pin Connector

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Toshiba Satellite A100
Toshiba Satellite A200
Toshiba Satellite M200