ขาบานพับ Toshiba Satellite L20 LCD Hinge SPT-L(FBED5029 REV3A),SPT-R(FBED5030 REV3A) (ซ้าย - ขวา,มือสอง)

ประเภทสินค้า :
ขาบานพับ LCD Hinge

ราละเอีดสินค้า :
P/N : SPT-L(FBED5029 REV3A),SPT-R(FBED5030 REV3A)

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Toshiba Satellite L20
BenQ Joybook S32