กรอบจอ Toshiba Satellite A200, M200, L200 - V000090020 LCD Front Bezel (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
กรอบจอ  LCD Front Bezel

ราละเอีดสินค้า :
P/N : V000090020
14.1" LCD Front Bezel

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Toshiba Satellite A200, M200, L200