การ์ด Modem Card Dell Inspiron 5150 5160 - BCM94154M (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
การ์ด Modem Card

รายละเอียดสินค้า :
Broadcom BCM94154M Modem
DP/N: 9X163

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Dell
 Inspiron 1100      Inspiron 5150
 Inspiron 1150      Inspiron 600m
 Inspiron 5100      Latitude 100L
 Inspiron 510m      Latitude D600