กรอบจอ Dell Inspiron 1100 5100 5150 - FADW006M000 LCD Front Bezel (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
กรอบจอ LCD Front Bezel

ราละเอีดสินค้า :
P/N : 03U722 3U722 , FADW006M000
For 15.0" LCD

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Dell Inspiron 1100 5100 5150