อินเวอร์เตอร์ LCD Inverter Acer Aspire 3680 5580, Travelmate 3270 8100 - BD5D-0CE , AS023170775 , 19.TDY07.001 (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
อินเวอร์เตอร์ LCD Inverter

ราละเอีดสินค้า :
P/N : BD5D-0CE , AS023170775 , 19.TDY07.001, FL9150

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
   Acer Aspire 3680 Series
    Acer Aspire 5580 Series
    Acer Aspire 5051AWXMi
    Acer Aspire 5585WXMi
    Acer Aspire 5570 Series
    Acer TravelMate 3270 Series
    Acer Travelmate 8210 Series
    Acer TravelMate 8100 Series
    Acer Travelmate 8215WLMi
    Acer TravelMate 8102WLCi


    Toshiba Satellite A10 Series
    Toshiba Satellite A10 PSA10L-033X4P