ตัวแปลง HDD SATA Adapter Dell Latitude C600, D610, Inspiron 8000, Acer Travelmate 330 (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
ตัวแปลง HDD SATA Adapter

ราละเอีดสินค้า :
P/N : 

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :


Dell Inspiron 1100
Dell Inspiron 2650
Dell Inspiron 4150
Dell Inspiron 510m
Dell Inspiron 6000
Dell Inspiron 8100
Dell Inspiron 8600
Dell Inspiron 2500
Dell Inspiron 4100
Dell Inspiron 5100
Dell Inspiron 5160
Dell Inspiron 8000
Dell Inspiron 8500
 
Dell Inspiron 1150
Dell Inspiron 4000
Dell Inspiron 500m
Dell Inspiron 5150
Dell Inspiron 600m
Dell Inspiron 8200
 
Dell Latitude 100L
Dell Latitude C510
Dell Latitude C640
Dell Latitude CS Series
Dell Latitude D505
Dell Latitude D800
Dell Latitude C400
Dell Latitude C600
Dell Latitude C840
Dell Latitude D600
Dell Latitude C500
Dell Latitude C610
Dell Latitude D400
Dell Latitude D610
 
HP OmniBook 900
 
Fujitsu LifeBook E6595
Fujitsu LifeBook E7010
 
Acer TravelMate 330 Series
Acer TravelMate 210 Series
Acer TravelMate 340 Series
Acer TravelMate 350 Series
Acer TravelMate 520 Series
Acer TravelMate 600 Series