บานพับ Asus K40, X8 LCD Hinge (มือสอง, ซ้าย ขวา ) 

Product Type ขาบานพับ LCD Hinge ( ขวา, มือสอง)
Compatible Model : Asus K40, X8