ตัวแปลง HDD Adapter Dell Inspiron 1100, 5150, 6000, 8000, Latitude C400, C500, C600 (มือสอง)

 

ประเภทสินค้า :
ตัวแปลง HDD Adapter
 
ราละเอีดสินค้า :
P/N : -
 
รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า
Dell Inspiron 1100, 5150, 6000, 8000, Latitude C400C500C600