ขาบานพับ Compaq Presario M2000 LCD Hinge SPWG-B, CT2B-150-R, CT2B-150-L (ซ้าย - ขวา)
Product Type : ขาบานพับ LCD Hinge (ซ้าย-ขวา)
Model : -
Part Number : SPWG-B, CT2B-150-R, CT2B-150-L
Part Description : Left & Right Hinge set For 15" LCD Display
Compatible Model :
Compaq Presario M2000