ขาบานพับ SVOA, Positivo Mobile Z77 LCD Hinge 6-33-M54S1-01

(มือสอง ข้างซ้าย(L) ข้างละ 450 บาท)

 


Product Type : ขาบานพับ LCD Hinge 
Model : -
Part Number   : 6-33-M54S1-01 
Part Description : Left  Hinge set For LCD Display
Compatible Model :
Positivo Mobile Z77
SVOA