ราละเอีดสินค้า :

P/N : -
 
รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า
 Asus A3 Series