ราละเอีดสินค้า :

P/N : 04-N9V1KTAI1-2, 9J.N5382.Y03 
 
รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า
Asus A3A3000 A6000 Z9100 Z9200