การ์ด Wireless LAN Card Acer Aspire 3620 5050 5100 Travelmate 2420  AR5BMB5 T60N87405 LF
Product Type : การ์ด Wireless Lan Card
Product Detail :
AR5BM85
T60N87405 LF
E200014299-01

IC : 4104A-AR5BMB5
FCC ID : PPD-AR5BMB5

Compatible Model :
Aspire 3620 Series        Aspire 5100 Series
 Aspire 3623NWXMi      Aspire 5102WLMi
 Aspire 3628AWXMi      TravelMate 2420 Series
 Aspire 5050 Series      TravelMate 2423NWXCi
 Aspire 5051AWXMi      TravelMate 2423WXCi
 Aspire 5052WXMi