ขาบานพับ Lenovo Y330 LCD Hinge (ซ้าย + ขวา) (มือสอง)
 
ประเภทสินค้า :
ขาบานพับ  LCD Hinge 
 
ราละเอีดสินค้า :
ขาบานพับ Lenovo Y330 LCD Hinge (ซ้าย + ขวา) (มือสอง)
 
รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า : 
Lenovo Y330