การ์ด Wireless Lan Card HP Compaq Pavillion ze2000 M2000 V2000  394462-001 Broadcom 4318 802.11bg (มือสอง)
Product Type : การ์ด Wireless Lan Card
Product Detail :
HP Spare : 394462-001
HP Broadcom 4318 54g MaxPerformance 802.11bg
Compatible Model :
HP Compaq Pavilion ze2000 Series
HP Compaq Pavilion ze2000, ze2000t, ze2000z, ze2001, ze2001ap, ze2001ea, ze2001XX, ze2002AP, ze2002EA, ze2003AP, ze2004ap, ze2004us, ze2005ap, ze2005EA, ze2005US, ze2006ap, ze2007ap, ze2007EA, ze2008ap, ze2008WM, ze2009ap, ze2010ap, ze2010br, ze2010EA, ze2011ap, ze2012ap, ze2013ap, ze2014AP, ze2015EA, ze2015US, ze2016AP, ze2017AP, ze2018AP, ze2019AP, ze2020AP, ze2020br, ze2020CA, ze2020EA, ze2021EA, ze2022EA, ze2023EA, ze2024EA, ze2025EA, ze2026EA, ze2027EA, ze2028EA, ze2030br, ze2039EA, ze2040br, ze2040EA, ze2044ea, ze2045ea, ze2050EA, ze2055EA, ze2058EA, ze2060EA, ze2062ea, ze2064EA, ze2065EA, ze2068EA, ze2070ea, ze2090EA, ze2091EA, ze2099XX

HP Compaq Pavilion ze2100 Series
HP Compaq Pavilion ze2100, ze2108WM, ze2115US, ze2113US, ze2114US

HP Compaq Pavilion ze2200 Series
HP Compaq Pavilion ze2200

HP Compaq Pavilion ze2300 Series
HP Compaq Pavilion ze2300, ze2300LA

HP Compaq Pavilion ze2400 Series
HP Compaq Pavilion ze2400, ze2410ea, ze2401xt, ze2410br, ze2420br ze2430br ze2401ea ze2405ea ze2409ea ze2415ea ze2420la

HP Compaq Pavilion ze2500 Series
HP Compaq Pavilion ze2500, ze2500Z

HP Compaq Presario M2000 Series
HP Compaq Presario M2000, M2000Z, M2001AP, M2001EA, M2002AL, M2002AP, M2003AP, M2004AP, M2005AP, M2005US, M2006AP, M2007AP, M2007US, M2008AP, M2009AP, M2010AP, M2010CA, M2010EA, M2010US, M2011AP, M2011EA, M2012AP, M2013AP, M2014AP, M2015AP, M2015LA, M2016AP, M2017AP, M2018AP, M2019AP, M2019EA, M2020AP, M2020EA, M2021AP, M2022AP, M2023AP, M2024AP, M2025AP, M2026AP, M2027AP, M2029AP, M2030EA, M2031AP, M2031EA, M2033AP, M2034EA, M2043AP, M2045AP, M2046EA, M2050EA, M2052EA, M2054EA, M2055EA, M2065EA, M2070EA, M2071EA, M2075EA, M2000 CTO, M2000Z CTO, M2001AL, M2001XX, M2003AL, M2015CL, M2018LA, M2028AP, M2030AP, M2032AP, M2034AP, M2035AP, M2035EA, M2036AP, M2037AP, M2038AP, M2039AP, M2040AP, M2041AP, M2042AP, M2044AP, M2046AP, M2047AP, M2048AP, M2049AP, M2050AP, M2051AP, M2052AP, M2053AP, M2054AP, M2055AP, M2056AP, M2057AP, M2058AP, M2059AP, M2060AP, M2061AP, M2062AP, M2099xx, M2022

HP Compaq Presario M2100 Series
HP Compaq Presario M2101EA, M2101US, M2105CA, M2105EA, M2105US, M2108EA, M2108US, M2113EA, M2125EA, M2128EA, M2130EA, M2131EA, M2140EA, M2145EA, M2150EA, M2155EA, M2175EA, M2100

HP Compaq Presario M2200 Series
HP Compaq Presario M2201AP, M2201EA, M2202AP, M2203AP, M2205EA, M2207AP, M2207EA, M2208EA, M2211AP, M2212AP, M2213AP, M2215AP, M2215LA, M2216AP, M2217AP, M2218AP, M2219AP, M2220AP, M2221AP, M2222AP, M2223AP, M2224AP, M2225AP, M2228AP, M2229AP, M2230AP, M2232AP, M2233AP, M2235AP, M2241AP, M2243AP, M2245AP, M2245EA, M2246EA, M2247AP, M2248EA, M2255EA, M2200 CTO, M2200, M2201TU, M2202EA, M2202TU, M2203AU, M2204AP, M2204TU, M2205AP, M2205TU, M2206AP, M2206TU, M2207TU, M2208AP, M2208TU, M2209AP, M2210AP, M2210EA, M2214AP, M2214LA, M2215EA, M2217LA, M2226AP, M2227AP, M2230EA, M2231AP, M2234AP, M2236AP, M2237AP, M2238AP, M2239AP, M2239AU, M2240AP, M2240AU, M2241AU, M2241EA, M2242AP, M2242AU, M2243AU, M2244AP, M2244AU, M2245AU, M2246AP, M2246AU, M2247AU, M2248AP, M2248AU, M2249AP, M2249AU, M2250AP, M2250AU, M2251AP, M2251AU, M2252AP, M2252AU, M2253AP, M2253AU, M2254AP, M2254AU, M2255AP, M2255AU, M2256AU, M2256TU, M2257AU, M2257TU, M2258AU, M2258TU, M2259AU, M2259TU, M2260AU, M2260TU, M2261AU, M2261TU, M2262AU, M2262TU, M2263AU, M2263TU, M2264AU, M2264TU, M2265AU, M2265TU, M2266TU, M2267TU, M2268TU, M2269TU, M2270TU, M2271TU, M2272TU, M2273TU, M2274TU, M2275TU, M2276TU, M2277TU, M2299XX

HP Compaq Presario M2300 Series
HP Compaq Presario M2301NR, M2301XX, M2302EA, M2305NR, M2308EA, M2310LA, M2316EA, M2318LA, M2350EA, M2355EA, M2356EA, M2357EA, M2358EA, M2370EA, M2397EA, M2300

HP Compaq Presario M2400 Series
HP Compaq Presario M2401EA, M2401XT, M2405LA, M2406EA, M2411EA, M2412EA, M2425LA, M2400

HP Compaq Presario V2000 Series
HP Compaq Presario V2000, V2000Z, V2001, V2001AP, V2002, V2002AP, V2003AP, V2004AP, V2006AP, V2008AP, V2009AP, V2009EA, V2010AP, V2010EA, V2010LA, V2010US, V2011AP, V2016AP, V2017AP, V2018AP, V2019AP, V2020AP, V2021AP, V2022AP, V2023AP, V2024AP, V2025AP, V2026AP, V2027AP, V2028AP, V2029AP, V2030AP, V2030US, V2031AP, V2032AP, V2033AP, V2034AP, V2035AP, V2035EA, V2036AP, V2038AP, V2039AP, V2040AP, V2040EA, V2042AP, V2047AP, V2069CL, V2000 CTO, V2000T CTO, V2000Z CTO, V2001XX, V2002XX, V2005AP, V2007AP, V2009LA, V2009XX, V2012AP, V2013AP, V2014AP, V2015AP, V2037AP, V2041AP, V2043AP, V2044AP, V2045AP, V2046AP, V2000T

HP Compaq Presario V2100 Series
HP Compaq Presario V2100 CTO, V2101AP, V2102AP, V2103AP, V2104AP, V2105AP, V2106AP, V2107AP, V2108AP, V2109AP, V2110AP, V2110CA, V2110US, V2111AP, V2112AP, V2113AP, V2114AP, V2115AP, V2116AP, V2117AP, V2118AP, V2119AP, V2120AP, V2120EA, V2121AP, V2122AP, V2123AP, V2124AP, V2125AP, V2126AP, V2127AP, V2128AP, V2129AP, V2130AP, V2131AP, V2132AP, V2133AP, V2134AP, V2135AP, V2135US, V2136AP, V2137AP, V2138AP, V2139AP, V2140AP, V2140CA, V2140US, V2141AP, V2142AP, V2143AP, V2144AP, V2145AP, V2146AP, V2146CL, V2147AP, V2148AP, V2149AP, V2150AP, V2151AP, V2152AP, V2153AP, V2154AP, V2155AP, V2156AP, V2157AP, V2158AP, V2159AP, V2160AP, V2161AP, V2162AP, V2163AP, V2164AP, V2165AP, V2100

HP Compaq Presario V2200 Series
HP Compaq Presario V2200 CTO, V2205US, V2208CL, V2210CA, V2210US, V2220US, V2250EA, V2200

HP Compaq Presario V2300 Series
HP Compaq Presario V2300 CTO, V2301AP, V2302AP, V2303AP, V2304AP, V2304US, V2305AP, V2305CA, V2305US, V2306AP, V2306US, V2307AP, V2308AP, V2309AP, V2309US, V2310AP, V2310CA, V2310US, V2311AP, V2311US, V2312AP, V2312US, V2313AP, V2314AP, V2315AP, V2316AP, V2317AP, V2318AP, V2319AP, V2320AP, V2321AP, V2321US, V2322AP, V2323AP, V2324TU, V2325AP, V2326AP, V2327AP, V2328AP, V2329AP, V2330AP, V2331AP, V2332AP, V2333AP, V2334AP, V2335AP, V2335US, V2336AP, V2337AP, V2338AP, V2339AP, V2340AP, V2341AP, V2342AP, V2343AP, V2344AP, V2345AP, V2346AP, V2347AP, V2348AP, V2349AP, V2350AP, V2351AP, V2352AP, V2353AP, V2354AP, V2355TU, V2356AP, V2357TU, V2358AP, V2359AP, V2360AP, V2361AP, V2362TU, V2363AP, V2364AP, V2365AP, V2366AP, V2367AP, V2368TU, V2369AP, V2370AP, V2371AP, V2372AP, V2373AP, V2374AP, V2375TU, V2376TU, V2377TU, V2378TU, V2379TU, V2380TU, V2381TU, V2382TU, V2383TU, V2384TU, V2385TU, V2386TU, V2387TU, V2388TU, V2389TU, V2390TU, V2391TU, V2392TU, V2393TU, V2394TU, V2395TU, V2396TU, V2397TU, V2398TU, V2398XX, V2399TU, V2399XX, V2300

HP Compaq Presario V2400 Series
HP Compaq Presario V2400 CTO, V2400AU, V2400TU, V2401AU, V2401CL, V2401TU, V2401XX, V2402AU, V2402TU, V2402US, V2403AU, V2403NR, V2403TU, V2404AU, V2404TU, V2404US, V2405AU, V2405CA, V2405TU, V2405US, V2406AU, V2406TU, V2407AU, V2407TU, V2408AU, V2408TU, V2409AU, V2409TU, V2410AU, V2410CA, V2410TU, V2410US, V2411AU, V2411TU, V2412AU, V2412TU, V2413AU, V2413US, V2414AU, V2414NR, V2415AU, V2415LA, V2415TU, V2416AU, V2416TU, V2417AU, V2417LA, V2417TU, V2418AU, V2418TU, V2419AU, V2419TU, V2420AU, V2421AU, V2422AU, V2423AU, V2424AU, V2424NR, V2425AU, V2426AU, V2427AU, V2428AU, V2429AU, V2430AU, V2431AU, V2432AU, V2433AU, V2434AU, V2435AU, V2436AU, V2437AU, V2400

HP Compaq Presario V2500 Series
HP Compaq Presario V2508WM, V2552US, V2555CA, V2555US, V2565CA, V2565US, V2570CA, V2570NR, V2575CA, V2575US, V2582US, V2500

HP Compaq Presario V2600 Series
HP Compaq Presario V2600 CTO, V2601AU, V2601CL, V2601TN, V2601TS, V2602AU, V2602TN, V2602TS, V2602XT, V2603AU, V2603TN, V2603TS, V2604AU, V2604TN, V2604TS, V2605AU, V2605LA, V2605TN, V2605TS, V2606AU, V2606CU, V2606TN, V2606TS, V2607AU, V2607CA, V2607CL, V2607TS, V2608AU, V2608CA, V2608TS, V2608WM, V2609AU, V2609TN, V2609TS, V2610AU, V2610CA, V2610TN, V2610TS, V2610US, V2611AU, V2611TN, V2611TS, V2612AU, V2612TN, V2612TS, V2613AU, V2613TN, V2613TS, V2614AU, V2614TN, V2614TS, V2615AU, V2615LA, V2615TN, V2615TS, V2615US, V2616AU, V2616TN, V2616TS, V2617AU, V2617LA, V2617TN, V2617TS, V2618AU, V2618TN, V2618TS, V2619AU, V2619TN, V2619TS, V2620AU, V2620TN, V2620TS, V2621AU, V2621TN, V2621TS, V2622AU, V2622TN, V2622TS, V2623AU, V2623TS, V2624AU, V2624TS, V2625AU, V2625TN, V2625TS, V2626AU, V2626TN, V2626TS, V2627AU, V2627TN, V2627TS, V2628AU, V2628TN, V2628TS, V2629AU, V2629TN, V2629TS, V2630AU, V2630CA, V2630TN, V2630TS, V2630US, V2631AU, V2631TN, V2631TS, V2632AU, V2632TN, V2632TS, V2633AU, V2633TN, V2633TS, V2634AU, V2634TS, V2635AU, V2635TS, V2636AU, V2636TS, V2637TS, V2638TS, V2639TS, V2641TS, V2642TS, V2643TS, V2644TS, V2645TS, V2646TS, V2647TS, V2648TS, V2649TS, V2650AU, V2650CA, V2650TS, V2651AU, V2651TS, V2652AU, V2652TS, V2653AU, V2653TS, V2654AU, V2654TS, V2655AU, V2655TS, V2655US, V2656AU, V2656TS, V2657AU, V2657TS, V2658AU, V2658TS, V2658US, V2659AU, V2660AU, V2661AU, V2662AU, V2663AU, V2664AU, V2665AU, V2665US, V2666AU, V2667AU, V2668AU, V2669AU, V2670AU, V2670CA, V2670US, V2671AU, V2672AU, V2673AU, V2675AU, V2698XX, V2699XX, V2600

HP Compaq Presario V2700 Series