การ์ด Modem Card Acer Travelmate 330 IBM Thinkpad 390 Ambit J07.017.C.00 56K Mini PCI Fax Modem (มือสอง)
Product Type : การ์ด Modem Card
Product Detail :
Ambit J07.017.C.00
56K Mini PCI Fax Modem
FRU 10L1296
Compatible Model :
 TravelMate 330 Series        TravelMate 512T
 TravelMate 330T      TravelMate 720TX
 TravelMate 332T
Thinkpad 390 Series        Thinkpad I-Series 2621-44J
 Thinkpad 390E 2626-C0A      Thinkpad I-Series 2621-464
 Thinkpad 390E 2626-D0A      Thinkpad I-Series 2621-46A
 Thinkpad 390E 2626-E0A      Thinkpad I-Series 2621-486
 Thinkpad 390E 2626-E0G      Thinkpad I-Series 2621-49A
 Thinkpad i-Series 2611-40T      Thinkpad I-Series 2621-4CA
 Thinkpad I-Series 2621 Series      Thinkpad I-Series 2621-4GA
 Thinkpad I-Series 2621-42A