การ์ด Modem Card Conexant RD01-D480 - Dell Inspiron 300m 4000 Latitude D400
Product Type : การ์ด Modem Card
Product Detail :
Action Tec Internal Mini 56k Modem Card
Conexant RD01-D480
DP/N : Y0231 0Y0231, Conexant RD01-D480
Compatible Model :
Inspiron 4150
 Inspiron 1100     
 Inspiron 5100
 Inspiron 4000
  Inspiron 300m        Latitude D400
 Inspiron 500m      Latitude D505
 Inspiron 510m      Latitude D600
 Inspiron 600m      Latitude D800
 Inspiron 700m      Latitude X300
 Inspiron 710m