กรอบจอ  ASUS A3A 13-NA510P03X LCD Front Bezel  (มือสอง)
 
ประเภทสินค้า
กรอบจอ LCD Front Bezel
 
ราละเอีดสินค้า
13-NA510P03X
 
รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Asus A3A,Z9100