ฮีทซิงค์ระบาความร้อน 60.4S601.001 A01 455843-001 - HP dv2600 Compaq V3600 Cooling Heatsink (ไม่มีพัดลม)(Used)
Product Type : ฮีทซิงค์ระบาความร้อน Cooling Heatsink
Product Detail :
455843-001, 60.4S601.001, 60.4S601.002
Compatible Model :
Pavilion dv2600 Series        Presario V3600 Series
 Pavilion dv2700 Series      Presario V3700 Series
 Pavilion dv2800 Series      Presario V3800 Series
 Pavilion dv2900 Series