พัดลมระบาความร้อนโน๊ตบุ๊ค HP dv2000 Compaq V3000 - 450096-001 Cooling Fan & Heatsink (มือสอง)
Product Type : พัดลมระบาความร้อนโน๊ตบุ๊ค Cooling Fan & Heatsink
Product Detail :
DC 5V 0.40 fan with heatsink
450096-001, 60.4S507.002, 60.4S507.001, DFS450805M
Compatible Model :
 Pavilion dv2000 Series        Pavilion dv2900 Series
 Pavilion dv2400 Series      Presario V3000 Series
 Pavilion dv2500 Series      Presario V3600 Series
 Pavilion dv2600 Series      Presario V3700 Series
 Pavilion dv2700 Series      Presario V3800 Series
 Pavilion dv2800 Series