ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1120
ชื่อสินค้า ขาบานพับ Positivo V21 V25 LCD Hinge 33-M54G1-02, 33-M54G1-01 (ซ้าย - ขวา,มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 450 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :