ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1848
ชื่อสินค้า บอดี้ล่าง Dell Inspiron 3700 3800 - 6626T, 9526T Mainboard Bottom Casing (มือสอง)
จำนวนสินค้า 2 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 200 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :