ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 1975
ชื่อสินค้า บอดี้ล่าง Belta Liberta 2300T - 39-22T13-01X, 39-22C13-01X, 39-22013-01X Mainboard Bottom Casing (มือสอง)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 100 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :