ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 3819
ชื่อสินค้า บอดี้ส่วนบน Acer Aspire 4310 Top Body Mainboard Palm Rest (ไม่มีสายแพเมาส์)
จำนวนสินค้า 1 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 320 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :