ขั้นตอนที่ 1/6 : เลือกสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ
 >> สั่งซื้อสินค้า
รหัสสินค้า 394
ชื่อสินค้า IBM Thinkpad 16V-4.5A 02K6751 หัวเล็ก (Used)
จำนวนสินค้า 3 ชิ้น
ราคาต่อชิ้น 450 บาท

จำนวนชิ้นที่จะซื้อ :