บอดี้ล่าง Belta Liberta 2300T - 39-22T13-01X, 39-22C13-01X, 39-22013-01X Mainboard Bottom Casing (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
บอดี้ล่าง Mainboard Bottom Casing

รายละเอียดสินค้า :
P/N : 39-22T13-01X, 39-22C13-01X, 39-22013-01X

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
Belta Liberta 2300T