ชุดบอดี้ IBM Thinkpad 570 บอดี้บน+บอดี้ล่าง  Mainboard Casing (มือสอง)

ประเภทสินค้า :
ชุดบอดี้ Mainboard Casing

รายละเอียดสินค้า :
P/N : 05K5772

รุ่น/ยีห้อที่สามารถใช้ได้กับสินค้า :
IBM Thinkpad 570